तिनाउ-२,बगाहा,पाल्पा

९८४८०४०८६३

विद्यालय परिवार | विद्यालयका शिक्षकहरु

सि.न. तस्बिर नाम/थर विषय शिक्षक फोन इमेल
1 खुमान सिं जि.सी. प्रधानध्यापक ९८४८०४८६३ khumansinghgc@gmail.com
2 रुद्र बहादुर जि.सी. सहायक प्रधानध्यापक ९८६४४५३४६३
3 मञ्जु थापा क्षेत्री शिक्षक ९८४७२४७११३
4 कमल खत्री शिक्षक ९८६७८००५७९ kamalsimaldi46@gmail.com
5 इमान सिं थापा क्षेत्री शिक्षक ९८४७२६८८०६ thapaiman78@gmail.com
6 दिपक जि.सी शिक्षक ९८४६९७२६३६
7 सम्भना पुरी शिक्षक ९८४७१३०३१०
8 बिकाश शर्मा शिक्षक ९८४४७४७८७३