तिनाउ-२,बगाहा,पाल्पा

९८४८०४०८६३

विद्यालय परिवार | प्रध्यानाध्यापकहरु

खुमान सि जि सी

९८४८०४०८६३